Ananya Kenya

Ananya Kenya

अनन्य केनिया
Translated travelogue from English. Winner of the Dr. T M A Pai Foundation Award 2012, Manipal.

  • Category : Travelogue
  • Language : Konkani - Devanagari script
  • Author(s) : Sudhakar R Pai
  • Pages : 260
  • Publisher : Shenoy Prakashan
  • Cover Type : Paper Back
  • Book Size : Demi 1/8
  • Translated By : Surya Ashok

250.00


See Also

Sri Sudarsana Havanadi Sangraha
Sri Sudarsana Havanadi Sangraha
70.00
Rasika Rasayan
Rasika Rasayan
150.00
The Long Journey Travelled
The Long Journey Travelled
1000.00
Bharatiya Samskriti : Sabda Chitrangal
Bharatiya Samskriti : Sabda Chitrangal
200.00